Red plovidbe

Supetar Apartments Villa Sofija
  iz Splita iz Supetra
  05:15 05:00
  06:15 06:30
  07:45 07:45
  09:00 09:00
  10:30 (01.07-04.09) 10:30
  11:15 11:45 (01.07-04.09)
  12:45 12:30
  14:15 14:00
  15:15 (01.07-04.09) 15:30
  16:45 16:30 (01.07-04.09)
  18:00 18:00
  19:30 19:30
  21:00 20:45
  23:59 22:45

Trajanje putovanja 50 min.

Supetar mape

Villa Sofija Villa Sofija

Aok zatrebate taksi usluge dok ste na otoku Braču, kao gosti Villa Sofija Supetar apartmani imate potust na taksi usluge Taksi MAXI , vl.-Pero Glušević +385/98/781377 .

Supetar Galerija

Villa Sofija Villa Sofija Villa Sofija Villa Sofija Villa Sofija Villa Sofija

Kontakt

Tel: +385 91 7266 534
Adresa: Put Pasika 17, 21400 Supetar
E-mail: villasofija@supetar-apartment.com